Kaaskerin Lundström
Juha Hurme
Kuva: Ilona Laaksonen
Lataa iso kuva