Pukkila vastaan Lundström
Ville Härkönen
Kuva: Ilona Laaksonen
Lataa iso kuva

Pukkila vastaan Lundström
Edessä Ville Härkönen, takana Juha Hurme
Kuva: Ilona Laaksonen
Lataa iso kuva